Dražba není aukce

22. 04. 2019

Dražba není aukce

Velice často se zaměňuje termín Aukce a dražba. Přitom každý se řídí rozdílnými zákony a mají rozdílná pravidla a možnosti.

Dobrovolnost

Aukce je zcela dobrovolnou záležitostí a majitel nemovitosti si ji volí sám jako způsob prodeje. Dražby nemovitostí jsou ve své podstatě vždy nucené, ať už se jedná o dražbu dobrovolnou i nedobrovolnou a iniciuje věřitel, který chce uspokojit svou pohledávku.

Změny vlastnictví

Pokud se rozhodnete prodat nebo koupit nemovitost v aukci, následuje po ukončení licitace (aukce), sepsání smlouvy o smlouvě budoucí nebo rovnou smlouvy kupní. Zde si mohou účastníci dobrovolně nastavit parametry této smlouvy. Na jejím základě dojde ke změně vlastnictví na katastru nemovitostí.

U dražeb se postup prodeje, dražba i převod striktně drží Dražební vyhlášky a zákona bez možnosti individuálních úprav. U dražeb dojde k převodu vlastnictví okamžikem nabytí právní moci příklepu a zaplacením.

Financování

Velkou nevýhodou dražby je povinnost zaplatit vydraženou cenu do několika dnů. Vyhlašovatel dražby zpravidla neumožňuje zatížit danou nemovitost hypotékou a proto jsou dražby vhodné pouze pro účastníky s hotovostí. Naopak prodej v aukci je věc dobrovolná a vyhlašovatel (majitel) si může nastavit pravidla a parametry dle svých potřeb. Jedním z důležitých parametrů je i možnost umožnit financování úvěrem zajištěným danou nemovitostí. To umožní nabídnout nemovitost většímu počtu potencionálních kupujících.

Další články

Jaké jsou výhody aukce pro realitní makléře?

Jaké jsou výhody aukce pro realitní makléře při prodeji nemovitosti? Dnešní doba přeje prodávajícím. Zvláště v některých lokalitách je nemovitostí nedostatek a proto dochází k tomu, že na jednu prodejní nabídku se reaguje několik kupujících se zájmem opravdu koupit. A zde nastává komplikace. Makléř a majitel se musí rozhodnout, s kým uzavřou rezervační smlouvu. Bude to ten první, který [...]

Jak nejlépe nastavit prodejní cenu

Jak nejlépe nastavit prodejní cenu nemovitosti Jeden z nejdůležitějších úkolů vedoucí k úspěšnému prodeji je nastavení správné prodejní ceny. Nastavení vysoké ceny Pokud prodej zahájíte na příliš vysoké ceně, o nemovitost není zájem a nikdo na nabídku nereaguje. Prodáváte se dlouho a dochází k postupnému snižování ceny. Dlouhodobé nabídky navíc vzbuzují u zájemců podezření, zda je [...]

V čem je e-aukce lepší než obálková metoda

V čem je e-aukce lepší než obálková metoda Obálková metoda je forma aukce, kde kupující vloží svou cenovou nabídku do obálky (od toho taky ten název) a ta je spolu s ostatními za předem určených podmínek otevřena a vyhodnocena. Probíhá to tak, že svou cenovou nabídku napíšete na předem připravený formulář a vložíte do obálky tak aby částka nebyla [...]